In mei dit jaar worden de originele doeken geëxposeerd in CASA CASLA in Almere. Op dit moment wordt er aan een programma gewerkt samen met de kunstenaars van de FlowerPowerWalk expositie. Hou deze site in de gaten.

‘De expositie van afgelopen zomer verbond een diverse groep van 50 Almeerse kunstenaars, waarbij tevens een zaadje is gepland voor de toekomst. Ook zijn we positief over het het project onder de aandacht is gebracht, zowel in de breedte als met de partners in de directe omgeving. Een mooi statement voor (Amateur)Kunst in Almere. We zien graag uit naar een vervolgactiviteit komend jaar.’

Jan-Melle Liscaljet, namens het bestuur van stichting Cultuurfonds Almere

Pluk je doekactie was drukbezocht

Op de laatste zondag van de expositie op 2 oktober 2022 zijn onze doeken geplukt door liefhebbers van bloemenkunst. De doeken Lees verder voor het volledige bericht op Pluk je doek.

DE FLOWER POWER WALK-EXPO WAS EEN COMMUNITY STREET ART EXPO DAT IN DE ZOMER VAN 2022 TE ZIEN WAS OP DE WANDELLAAN BIJ HET FLEVOZIEKENHUIS IN ALMERE. OP 8 JULI IS DE EXPO GEOPEND DOOR JORGEN RAYMANN IN BIJZIJN VAN BIJNA ALLE KUNSTENAARS.

Kunst toegankelijk voor iedereen

Bijna vijftig amateurkunstenaars werkten afgelopen maanden mee onder begeleiding van zeven professionele kunstenaars en organisaties in het kader van talentontwikkeling. Bezoekers aan het stadshart van Almere werden in de bloemetjes gezet met ruim honderd vierkante meter menshoge bloemenkunst op de Wandellaan naast het Flevoziekenhuis. De Flower Power Walk-expo was hiermee kunst voor iedereen, kunst in de openbare ruimte. (foto’s opening en design: Marcel Kolder)

Omroep Flevoland: Een korte impressie van de opening van de expositie in het Floriadejaar 2022.

Samen met professionele kunstenaars talent ondersteunen

Diversiteit in amateurkunst

Amateurkunstenaars maakten in het voorjaar van 2022 kunstwerken met bloemen als thema voor de Flower Power Walk-expo. Er zijn zeven groepen makers. De eerste drie zijn ingedeeld naar leeftijd en de andere naar afkomst en cultuur. Een groep heeft roots in de Caribische cultuur, een andere groep Indiase achtergrond en de derde club heeft makers uit landen als Iran, Syrië en Brazilië. De zevende groep bestaat uit voorbijgangers die ready mades hebben gemaakt tijdens het Ally Art & Architecture weekend in juni. Elke groep is begeleid door een professioneel kunstenaar, zodat de amateurkunstenaars hun talent kunnen doorontwikkelen naar professioneler werk. Bezoekers aan onze expo zien een grote diversiteit kunst aan afgebeelde bloemen en hun betekenis. Bloemen kunnen bijvoorbeeld staan voor vriendschap, vrede of liefde. Voor de kunstwerken is soms andere materialen gebruikt dan verf. Natuurlijke materialen als rijst, stof en touw.

Professionele kunstenaars begeleiden amateurkunstenaars

De amateurkunstenaars zijn begeleid door zeven professionele kunstenaars uit Almere:

Mede Mogelijk gemaakt …

Dit project is naar een idee van MariannA Bakker en Marcel Kolder. Zonder de tomeloze inzet en bijdragen van beide organisatoren, de vrijwilligers van stichting Breinstorm Zuiderzeeland en de amateurkunstenaars uit Almere en hun professionele begeleiders zou de tentoonstelling niet mogelijk zijn.

De Flower Power Walk-expo is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van:

Cultuurfonds Almere,
Prins Bernhard Cultuurfonds,
Growing Green Cities / Floriade parade en
Almere Centrum (OVSA) Ondernemersvereniging Stadshart Almere

financiele ondersteuning voor Flower Power Walk-expo Almere
Het Almeerse cultureel bureau Draoidh was hoofdsponsor van de Flower Power Walk. Het Flevoziekenhuis professioneel mediapartner.