Openingsspeech Marcel Kolder

Marcel Kolder sprak namens Stichting Breinstorm samen met Jorgen Raymann deze speech uit.

‘Welkom kunstenaars, begeleiders, publiek en financiers bij de opening van deze flower Power expositie namens Marianna, mezelf en vooral namens de stichting Breinstorm Zuiderzeeland die die project ondersteunt.

Kunst heeft esthetische waarde, de waarde van schoonheid, een emotie generende waarde, het doet je wat, een identiteit bevestigende waarde, een educatieve waarde, activistische waarde, een sociale waarde,  een reflectieve waarde en vaak ook een historische waarde.

Deze expositie gaat over talentontwikkeling en het tonen van deze waarden die deze talenten die hier staan toevoegen aan de stad. Het thema is bloemenkunst.

Want waren het niet de grote kunstenaars van de afgelopen eeuwen, van Maria van Oosterwijck uit de zeventiende eeuw met haar prachtige bloemenstillevens, de motieven op het porselein uit China tot de waarde van Van Gogh en de popartist Andy Warhol en alles ertussenin. Ook in primitieve kunst, ver voordat er geschreven werd over kunst, was de natuur voor de kunstenaars een centraal thema.

Het is de kunst om in de chaos die ons omringt een verhaal te vinden dat een tijdje klopt. Ons Flower Power motief is niet zomaar. Het past bij het thema Floriade, alsook bij de tijdgeest waar we verlangen naar wat meer liefde en dankbaarheid. Zeker nu we de coronagolven wat onder controle hebben en er veel spanningen in de wereld hebben. Bloemen reflecteren onze gevoelens. En zeker bloemen die niet verwelken, bloemkunst op linnen of hout.

Flower Power stond in de jaren zestig voor vrijheid van geest en vrijheid van leven. Voor positief activisme. Dat gevoel gunnen we iedereen met deze expo.

Het toont het talent van de stad, fleurt plekken op en laat mensen verwonderen en nadenken over de schoonheid van de natuur. Het woord is nu aan de kunstenaars.’

Marcel Kolder, voorzitter Stichting Breinstorm Zuiderzeeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *